Chăm sóc toàn thân

Tẩy da chết hạt với muối biển 350.000 | 40′
Tẩy da chết với cà phê 350.000 | 40′
Tẩy da chết với hạt muối Himalaya 430.000 | 40′
Ủ đậu đỏ và mật ong 320.000 | 40′
Ủ yến mạch mịn da 320.000 | 40′
Ủ bùn khoáng mịn da 480.000 | 40′

Waxing

Wax nách 110.000 | 20′
Wax nửa tay 250.000 | 30′
Wax nguyên tay 330.000 | 60′
Wax nửa chân 290.000 | 40′
Wax nguyên chân 390.000 | 60′
Bikini 390.000 | 60′
Tắm Dưỡng Toàn Thân - Waxing